Nejvýznamnější mokřad

Nejvýznamnější mokřad

Nejvýznamnější mokřad

Nejvýznamnější mokřad

Nejvýznamnější mokřad

Foto: R. Štěpán

Foto: R. Štěpán

Foto: R. Štěpán

Foto: R. Štěpán

Foto: R. Štěpán

arrow-b
b5
b5-cover
10 rybn°k Chobot r†kosina

Zátočiny rybníka Chobot lemují především rákosiny.
Foto: R. Mlejnek

Zátočiny rybníka Chobot lemují především rákosiny. Foto: R. Mlejnek

Zátočiny rybníka Chobot lemují především rákosiny. Foto: R. Mlejnek

top-v
deco-horizontal-b

RYBNÍK
CHOBOT

rybník chobot

Rybník Chobot byl založen v roce 1962. Rybník zau- jímá rozlohu téměř 50 ha a hloubka je v některých místech více než 3 m. Ve středověku se zde již rybník nacházel a jmenoval se Mejtsko, nebo též Mejtský rybník. Z ekonomických důvodů byl ovšem okolo roku 1800 vysušen a byl proměněn v pole a louky. Severně od Chobotu se nachází rybník Malý Chobot. Vodní dílo je průtočné, bylo vybudováno na Betlémském potoce, což je pravý přítok řeky Loučné. Dnes slouží zejména k chovu ryb. Z přírodního hlediska je místo důležité jako hnízdiště vodního ptactva.

Rybník Chobot byl založen v roce 1962. Rybník zaujímá rozlohu téměř 50 ha a hloubka je v některých místech více než 3 m. Ve středověku se zde již rybník nacházel a jmenoval se Mejtsko, nebo též Mejtský rybník. Z ekonomických důvodů byl ovšem okolo roku 1800 vysušen a byl proměněn v pole a louky. Severně od Chobotu se nachází rybník Malý Chobot. Vodní dílo je průtočné, bylo vybudováno na Betlémském potoce, což je pravý přítok řeky Loučné. Dnes slouží zejména k chovu ryb. Z přírodního hlediska je místo důležité jako hnízdiště vodního ptactva.

Rybník Chobot byl založen v roce 1962. Rybník zau- jímá rozlohu téměř 50 ha a hloubka je v některých místech více než 3 m. Ve středověku se zde již rybník nacházel a jmenoval se Mejtsko, nebo též Mejtský rybník. Z ekonomických důvodů byl ovšem okolo roku 1800 vysušen a byl proměněn v pole a louky. Severně od Chobotu se nachází rybník Malý Chobot. Vodní dílo je průtočné, bylo vybudováno na Betlémském potoce, což je pravý přítok řeky Loučné. Dnes slouží zejména k chovu ryb. Z přírodního hlediska je místo důležité jako hnízdiště vodního ptactva.

Rybník Chobot byl založen v roce 1962. Rybník zau- jímá rozlohu téměř 50 ha a hloubka je v některých místech více než 3 m. Ve středověku se zde již rybník nacházel a jmenoval se Mejtsko, nebo též Mejtský rybník. Z ekonomických důvodů byl ovšem okolo roku 1800 vysušen a byl proměněn v pole a louky. Severně od Chobotu se nachází rybník Malý Chobot. Vodní dílo je průtočné, bylo vybudováno na Betlémském potoce, což je pravý přítok řeky Loučné. Dnes slouží zejména k chovu ryb. Z přírodního hlediska je místo důležité jako hnízdiště vodního ptactva.

Rybník Chobot byl založen v roce 1962. Rybník zau- jímá rozlohu téměř 50 ha a hloubka je v některých místech více než 3 m. Ve středověku se zde již rybník nacházel a jmenoval se Mejtsko, nebo též Mejtský rybník. Z ekonomických důvodů byl ovšem okolo roku 1800 vysušen a byl proměněn v pole a louky. Severně od Chobotu se nachází rybník Malý Chobot. Vodní dílo je průtočné, bylo vybudováno na Betlémském potoce, což je pravý přítok řeky Loučné. Dnes slouží zejména k chovu ryb. Z přírodního hlediska je místo důležité jako hnízdiště vodního ptactva.

05-img-1

Rybník Malý Chobot fotografovaný v květnu 2020. Rybník má na první pohled minimum vody.
Foto: R. Mlejnek

Rybník Malý Chobot fotografovaný v květnu 2020. Rybník má na první pohled minimum vody.
Foto: R. Mlejnek

Rybník Malý Chobot fotografovaný v květnu 2020. Rybník má na první pohled minimum vody.
Foto: R. Mlejnek

Rybník Malý Chobot fotografovaný v květnu 2020. Rybník má na první pohled minimum vody.
Foto: R. Mlejnek

Rybník Malý Chobot fotografovaný v květnu 2020. Rybník má na první pohled minimum vody.
Foto: R. Mlejnek

top-v
deco-horizontal-b

LITORÁLNÍ POROSTY

Litorální porosty

Litorál znamená pobřežní pásmo stojatých vod. V našich podmínkách se jedná především o mělkou zónu rybníků. A právě na tuto zónu jsou vázány různé druhy specifických organismů. Za zmínku stojí především porosty, kde je nejtypič- tější rostlinou rákos a orobinec. Rákos obsazuje místa blíže břehu a jeho kořeny pronikají více do hloubky. Naopak orobinec expanduje i hlouběji do vody, tedy dále od břehu, a jeho kořenový systém je dosti mělký.

Litorál znamená pobřežní pásmo stojatých vod. V našich podmínkách se jedná především o mělkou zónu rybníků. A právě na tuto zónu jsou vázány různé druhy specifických organismů. Za zmínku stojí především porosty, kde je nejtypič- tější rostlinou rákos a orobinec. Rákos obsazuje místa blíže břehu a jeho kořeny pronikají více do hloubky. Naopak orobinec expanduje i hlouběji do vody, tedy dále od břehu, a jeho kořenový systém je dosti mělký.

Litorál znamená pobřežní pásmo stojatých vod. V našich podmínkách se jedná především o mělkou zónu rybníků. A právě na tuto zónu jsou vázány různé druhy specifických organismů. Za zmínku stojí především porosty, kde je nejtypič- tější rostlinou rákos a orobinec. Rákos obsazuje místa blíže břehu a jeho kořeny pronikají více do hloubky. Naopak orobinec expanduje i hlouběji do vody, tedy dále od břehu, a jeho kořenový systém je dosti mělký.

deco-horizontal-b

BROUK
RÁKOSNÍČEK

Rákosníček není jen pohádkový skřítek, ale také krásný brouk žijící na vodních a mokřadních rostli- nách. U nás se vyskytuje 26 druhů rákosníčků, kteří jsou všichni vegetariáni. Za potravu jim slouží pyl rostlin nebo pletiva listů. Na rybníku Chobot můžeme v měsíci květnu a červnu na listech rákosu zahlédnout rákosníčka s latinským názvem Dona-cia clavipes.

Rákosníček není jen pohádkový skřítek, ale také krásný brouk žijící na vodních a mokřadních rostli- nách. U nás se vyskytuje 26 druhů rákosníčků, kteří jsou všichni vegetariáni. Za potravu jim slouží pyl rostlin nebo pletiva listů. Na rybníku Chobot můžeme v měsíci květnu a červnu na listech rákosu zahlédnout rákosníčka s latinským názvem Dona-cia clavipes.

Rákosníček není jen pohádkový skřítek, ale také krásný brouk žijící na vodních a mokřadních rostli- nách. U nás se vyskytuje 26 druhů rákosníčků, kteří jsou všichni vegetariáni. Za potravu jim slouží pyl rostlin nebo pletiva listů. Na rybníku Chobot můžeme v měsíci květnu a červnu na listech rákosu zahlédnout rákosníčka s latinským názvem Dona-cia clavipes.

Rákosníček prodělává svůj vývoj zcela ve vodě. Dospělé brouky pak nacházíme na listech rákosu. Foto: R. Mlejnek

Rákosníček prodělává svůj vývoj zcela ve vodě. Dospělé brouky pak nacházíme na listech rákosu. Foto: R. Mlejnek

Rákosníček prodělává svůj vývoj zcela ve vodě. Dospělé brouky pak nacházíme na listech rákosu. Foto: R. Mlejnek

Rákosníček prodělává svůj vývoj zcela ve vodě. Dospělé brouky pak nacházíme na listech rákosu. Foto: R. Mlejnek

Rákosníček prodělává svůj vývoj zcela ve vodě. Dospělé brouky pak nacházíme na listech rákosu. Foto: R. Mlejnek

right45-b
10 D_clavipes otoüen° orez
10 Cybister

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

deco-horizontal-b

Křepčík
obroubený

Potápník křepčík (Cybister lateralimarginalis) obroubený byl na rybníku Chobot zjištěn teprve v roce 2020. Jedná se o relativně velkého potápníka, který měří více než 3 cm. Potápník byl v České republice ještě před deseti lety poměrně vzácný, v posledních letech se ale začal šířit. Tento druh upřednostňuje rybníky či zatopené lomy, většinou s hustou litorální vegetací. Potápník je charakteristický žlutým páskem po stranách krovek a štítu.

Potápník křepčík (Cybister lateralimarginalis) obroubený byl na rybníku Chobot zjištěn teprve v roce 2020. Jedná se o relativně velkého potápníka, který měří více než 3 cm. Potápník byl v České republice ještě před deseti lety poměrně vzácný, v posledních letech se ale začal šířit. Tento druh upřednostňuje rybníky či zatopené lomy, většinou s hustou litorální vegetací. Potápník je charakteristický žlutým páskem po stranách krovek a štítu.

Potápník křepčík (Cybister lateralimarginalis) obroubený byl na rybníku Chobot zjištěn teprve v roce 2020. Jedná se o relativně velkého potápníka, který měří více než 3 cm. Potápník byl v České republice ještě před deseti lety poměrně vzácný, v posledních letech se ale začal šířit. Tento druh upřednostňuje rybníky či zatopené lomy, většinou s hustou litorální vegetací. Potápník je charakteristický žlutým páskem po stranách krovek a štítu.

Potápník křepčík (Cybister lateralimarginalis) obroubený byl na rybníku Chobot zjištěn teprve v roce 2020. Jedná se o relativně velkého potápníka, který měří více než 3 cm. Potápník byl v České republice ještě před deseti lety poměrně vzácný, v posledních letech se ale začal šířit. Tento druh upřednostňuje rybníky či zatopené lomy, většinou s hustou litorální vegetací. Potápník je charakteristický žlutým páskem po stranách krovek a štítu.

deco-horizontal-b

Znakoplavka
obecná

Znakoplavka obecná

Vodní ploštice znakoplavka obecná obývá stojaté vody s hustou vegetací. V okolí Vysokého Mýta se např. vyskytuje v okrajových částech rybníku Chobot. Znakoplavka je známá tím, že plave pod vodou břichem nahoru – tedy naznak. Je to výborný plavec, který má k rychlému pohybu ve vodě přizpůsobené i tělo. Zadní nohy znakoplavky jsou přeměněny ve velká a silná „vesla“. Mimo vodu dokáže ploštice dobře létat. Létá i na velké vzdálenosti a tak kolonizuje nové vodní nádrže.

Vodní ploštice znakoplavka obecná obývá stojaté vody s hustou vegetací. V okolí Vysokého Mýta se např. vyskytuje v okrajových částech rybníku Chobot. Znakoplavka je známá tím, že plave pod vodou břichem nahoru – tedy naznak. Je to výborný plavec, který má k rychlému pohybu ve vodě přizpůsobené i tělo. Zadní nohy znakoplavky jsou přeměněny ve velká a silná „vesla“. Mimo vodu dokáže ploštice dobře létat. Létá i na velké vzdálenosti a tak kolonizuje nové vodní nádrže.

Vodní ploštice znakoplavka obecná obývá stojaté vody s hustou vegetací. V okolí Vysokého Mýta se např. vyskytuje v okrajových částech rybníku Chobot. Znakoplavka je známá tím, že plave pod vodou břichem nahoru – tedy naznak. Je to výborný plavec, který má k rychlému pohybu ve vodě přizpůsobené i tělo. Zadní nohy znakoplavky jsou přeměněny ve velká a silná „vesla“. Mimo vodu dokáže ploštice dobře létat. Létá i na velké vzdálenosti a tak kolonizuje nové vodní nádrže.

10 znakoplavka obecn†

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

Foto: J. Dolanský

zast. ü.5 Volavka
05-img-4
05-img-3
deco-horizontal-b

Historie

U rybníka na okraji lesa se nachází malý pomníček věnovaný obětem prusko-rakouské války v roce 1866.. 

V minulém století (poprvé v roce 1983) se na rybníku pořádaly tzv. chobotiády – závody originálních plavidel se sloganem „vyrob si sám a připluj.“

05-img-H-1
05-img-H-2
05-img-H-3
05-img-H-4
05-img-H-5
05-img-H-6
05-img-H-7
05-img-H-8
05-img-H-9

Další zastavení

B-mapa

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

logo_VM_erb
logo-muzeum