Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady

Pravděpodobná středověká podoba Pražské brány. Stejně jako u ostatních bran, vstup se nacházel pouze v malé věži, do větší se bylo možno dostat pouze chodbou nad obloukem. Zdroj H. Jireček.

Pravděpodobná středověká podoba Pražské brány. Stejně jako u ostatních bran, vstup se nacházel pouze v malé věži, do větší se bylo možno dostat pouze chodbou nad obloukem. Zdroj H. Jireček.

Pravděpodobná středověká podoba Pražské brány. Stejně jako u ostatních bran, vstup se nacházel pouze v malé věži, do větší se bylo možno dostat pouze chodbou nad obloukem. Zdroj H. Jireček.

Pravděpodobná středověká podoba Pražské brány. Stejně jako u ostatních bran, vstup se nacházel pouze v malé věži, do větší se bylo možno dostat pouze chodbou nad obloukem. Zdroj H. Jireček.

Pravděpodobná středověká podoba Pražské brány. Stejně jako u ostatních bran, vstup se nacházel pouze v malé věži, do větší se bylo možno dostat pouze chodbou nad obloukem. Zdroj H. Jireček.

arrow
img-a7
a7-cover
deco-horizontal

Kniha bílá úzká

Vznik
vysokého
mýta

Snad nejdůležitější vysokomýtskou písemnou památkou jsou městská registra z 15. století, nazvaná „bílá kniha úzká“. Zachycují soupis majetkových transakcí z let 1423 – 1450 a z doprovodných vysvětlení si můžeme udělat relativně podrobný obraz o Vysokém Mýtě v této době. Je zde například několik zmínek o branách a opevnění, jejichž podoba zřejmě skutečně odpovídala ideálním rekonstrukcím z představ Z. Wirtha, J. Šembery a dalších. Přímo v okolí bran jsou zmiňovány zahrady, role a několik dvorů, dole na řece pak početné mlýny (kniha jich pojmenovává 18), představující značně ceněné objekty. Oblasti před branami byly částečně zastavěny a město již tehdy čile expandovalo mimo hradby. Vedle zařízení zemědělské povahy se k předměstím vztahují zmínky o několika kovárnách a k roku 1433 se připomíná cihelna. V roce 1434 měl být zbudován „rathúz veliký a nový“ namísto zničené radnice uprostřed náměstí, v stejném době paní Běta od Vaňka koupila sešlou budovu staré školy. Mimo hradby města stály dva kostely – Všech svatých a sv. Mikuláše. Vedle jedné ze zahrad se měl nacházet špitál pro malomocné, dle zápisů několikrát měnila majitele lázeň a připomínána je i lázeň židovská. Poblíž mlýnů se často nacházely „šlajferny“, sloužící potřebám početnému cechu nožířů.   

Snad nejdůležitější vysokomýtskou písemnou památkou jsou městská registra z 15. století, nazvaná „bílá kniha úzká“. Zachycují soupis majetkových transakcí z let 1423 – 1450 a z doprovodných vysvětlení si můžeme udělat relativně podrobný obraz o Vysokém Mýtě v této době. Je zde například několik zmínek o branách a opevnění, jejichž podoba zřejmě skutečně odpovídala ideálním rekonstrukcím z představ Z. Wirtha, J. Šembery a dalších. Přímo v okolí bran jsou zmiňovány zahrady, role a několik dvorů, dole na řece pak početné mlýny (kniha jich pojmenovává 18), představující značně ceněné objekty. Oblasti před branami byly částečně zastavěny a město již tehdy čile expandovalo mimo hradby. Vedle zařízení zemědělské povahy se k předměstím vztahují zmínky o několika kovárnách a k roku 1433 se připomíná cihelna. V roce 1434 měl být zbudován „rathúz veliký a nový“ namísto zničené radnice uprostřed náměstí, v stejném době paní Běta od Vaňka koupila sešlou budovu staré školy. Mimo hradby města stály dva kostely – Všech svatých a sv. Mikuláše. Vedle jedné ze zahrad se měl nacházet špitál pro malomocné, dle zápisů několikrát měnila majitele lázeň a připomínána je i lázeň židovská. Poblíž mlýnů se často nacházely „šlajferny“, sloužící potřebám početnému cechu nožířů.   

Snad nejdůležitější vysokomýtskou písemnou památkou jsou městská registra z 15. století, nazvaná „bílá kniha úzká“. Zachycují soupis majetkových transakcí z let 1423 – 1450 a z doprovodných vysvětlení si můžeme udělat relativně podrobný obraz o Vysokém Mýtě v této době. Je zde například několik zmínek o branách a opevnění, jejichž podoba zřejmě skutečně odpovídala ideálním rekonstrukcím z představ Z. Wirtha, J. Šembery a dalších. Přímo v okolí bran jsou zmiňovány zahrady, role a několik dvorů, dole na řece pak početné mlýny (kniha jich pojmenovává 18), představující značně ceněné objekty. Oblasti před branami byly částečně zastavěny a město již tehdy čile expandovalo mimo hradby. Vedle zařízení zemědělské povahy se k předměstím vztahují zmínky o několika kovárnách a k roku 1433 se připomíná cihelna. V roce 1434 měl být zbudován „rathúz veliký a nový“ namísto zničené radnice uprostřed náměstí, v stejném době paní Běta od Vaňka koupila sešlou budovu staré školy. Mimo hradby města stály dva kostely – Všech svatých a sv. Mikuláše. Vedle jedné ze zahrad se měl nacházet špitál pro malomocné, dle zápisů několikrát měnila majitele lázeň a připomínána je i lázeň židovská. Poblíž mlýnů se často nacházely „šlajferny“, sloužící potřebám početnému cechu nožířů.   

Snad nejdůležitější vysokomýtskou písemnou památkou jsou městská registra z 15. století, nazvaná „bílá kniha úzká“. Zachycují soupis majetkových transakcí z let 1423 – 1450 a z doprovodných vysvětlení si můžeme udělat relativně podrobný obraz o Vysokém Mýtě v této době. Je zde například několik zmínek o branách a opevnění, jejichž podoba zřejmě skutečně odpovídala ideálním rekonstrukcím z představ Z. Wirtha, J. Šembery a dalších. Přímo v okolí bran jsou zmiňovány zahrady, role a několik dvorů, dole na řece pak početné mlýny (kniha jich pojmenovává 18), představující značně ceněné objekty. Oblasti před branami byly částečně zastavěny a město již tehdy čile expandovalo mimo hradby. Vedle zařízení zemědělské povahy se k předměstím vztahují zmínky o několika kovárnách a k roku 1433 se připomíná cihelna. V roce 1434 měl být zbudován „rathúz veliký a nový“ namísto zničené radnice uprostřed náměstí, v stejném době paní Běta od Vaňka koupila sešlou budovu staré školy. Mimo hradby města stály dva kostely – Všech svatých a sv. Mikuláše. Vedle jedné ze zahrad se měl nacházet špitál pro malomocné, dle zápisů několikrát měnila majitele lázeň a připomínána je i lázeň židovská. Poblíž mlýnů se často nacházely „šlajferny“, sloužící potřebám početnému cechu nožířů.   

Nejstarší dochovaná vysokomýtská městská kniha, tzv. „bílá kniha úzká“. Městská registra z let 1423 – 1450. Foto poskytl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, kde je uložen originál.

Kresba budovy starého děkanství, které stálo na místě dnešního gymnázia, z publikace H. Jirečka.

Kresba budovy starého děkanství, které stálo na místě dnešního gymnázia, z publikace H. Jirečka.

Kresba budovy starého děkanství, které stálo na místě dnešního gymnázia, z publikace H. Jirečka.

arrow
VM_kniha £zk†
deco-horizontal

Stráň severovýchodně od města se již tehdy nazývala „Vinice“. Pěstoval se zde i chmel a okolí bylo vyhrazeno pro pole a louky. Z města sem vedly dvě cesty, snad totožné s dnešními.

Nejdražší domy se prodávaly za částky nad 50 kop grošů a pečlivé zmínky o kamenných částech staveb dávají tušit, že většina budov ve Vysokém Mýtě byla tehdy ještě zhotovena ze dřeva, což se zřejmě začalo měnit až po velkém požáru v roce 1461. Pro srovnání cen uveďme, že cena koně v knize uváděna mezi 3 až 10 kopami, kráva se dala koupit za jednu kopu, kvalitní zbroj za 11 kop a „cícha průhatá s polštářem“ za půlkopy.

Vysoké Mýto vzniklo na místě bez předchozí zástavby, díky čemuž mělo pravidelný tvar, tedy rozsáhlé čtvercové náměstí s pravoúhlými ulicemi, v jednom z rohů s místem pro kostel a v jiném pro klášterní prostranství. Uprostřed náměstí se dříve nacházela stará radnice a skupina domů patřící předním měšťanům. Město obepínal prstenec hradeb s třemi branami a fortnou.

deco-horizontal

Peníze

Podrobně se Bílá kniha úzká zmiňuje i o tehdejších platidlech, včetně cen různých komodit, jejichž transakce kniha zaznamenává. Vedle pražských grošů („groše široké dobré střiebrné") se v zápisech objevují „penieze vídeňské zlaté“, zlaté uherské, „haléře krakovské“ a „šilinky“.

deco-horizontal

městská
rada

Časté jsou zmínky o konšelích a složení městské rady. Zajímavé je, že po celé dynamické období po vyhnání německého patriátu, přes politické změny stran, lipanskou porážku a rozpad moci sirotků, uvedení Zikmunda na trůn a následné spory o jeho nástupce se mezi členy městské rady objevují s přestávkami tatáž jména – měšťané se sice politického dění aktivně účastnili, ale zdá se, že veškeré ideologické převraty, kterými Vysoké Mýto od druhé dekády 15. století prošlo, zvládli překonávat velmi pragmaticky.

První obyvatelé začali stavět na úzkých parcelách domy, jejichž čelní štíty se časem spojily do souvislé zástavby lemující náměstí i ulice okolo. Domy byly hluboce podsklepeny, podzemní prostory se propojovaly a postupně vytvořily složitý víceúrovňový labyrint. Přední domy byly opatřeny právem várečným a ve sklepech některých z nich se dodnes nacházejí zachovalé pivovody.

22D-00034
A7-22D-00067
A7-22D-01114
A7-22D-07809
A7-22D-07811
A7-22D-07842

Další zastavení

mapa_footer

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

logo_VM_erb
logo-muzeum