Botanická zahrada

Botanická zahrada

Botanická zahrada

Botanická zahrada

Botanická zahrada

Tzv. Klášterní věž se zbytky hlavní hradby a předsunutou „malou“ parkánovou zdí na kresbě Josefa Šembery z poloviny 19. století. Originál ve sbírkách RMVM.

Tzv. Klášterní věž se zbytky hlavní hradby a předsunutou „malou“ parkánovou zdí na kresbě Josefa Šembery z poloviny 19. století. Originál ve sbírkách RMVM.

Tzv. Klášterní věž se zbytky hlavní hradby a předsunutou „malou“ parkánovou zdí na kresbě Josefa Šembery z poloviny 19. století. Originál ve sbírkách RMVM.

Tzv. Klášterní věž se zbytky hlavní hradby a předsunutou „malou“ parkánovou zdí na kresbě Josefa Šembery z poloviny 19. století. Originál ve sbírkách RMVM.

Tzv. Klášterní věž se zbytky hlavní hradby a předsunutou „malou“ parkánovou zdí na kresbě Josefa Šembery z poloviny 19. století. Originál ve sbírkách RMVM.

arrow
img-a3
A3-botanicka-zahrada
deco-horizontal

Stará
vysokomýtská
pečeť

Vznik
vysokého
mýta

VM_listina_1

Znakové privilegium, poskytnuté městu Vysokému Mýtu králem Vladislavem II. po jeho nástupu na český trůn v roce 1471. Snímek poskytl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, kde je uložen originál listiny.

Znakové privilegium, poskytnuté městu Vysokému Mýtu králem Vladislavem II. po jeho nástupu na český trůn v roce 1471. Snímek poskytl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, kde je uložen originál listiny.

Znakové privilegium, poskytnuté městu Vysokému Mýtu králem Vladislavem II. po jeho nástupu na český trůn v roce 1471. Snímek poskytl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, kde je uložen originál listiny.

Znakové privilegium, poskytnuté městu Vysokému Mýtu králem Vladislavem II. po jeho nástupu na český trůn v roce 1471. Snímek poskytl Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, kde je uložen originál listiny.

Nejstarší vyobrazení vysokomýtského znaku se dochovalo pouze v podobě pečeti a je otázkou, zda město do 15. století kromě pečeti nějaký erb vůbec používalo (pro tuto skutečnost hovoří především tvar pečeti, který má podobu nikoli kruhu, ale gotického štítu). Pečeť zobrazovala okřídleného draka bez horních končetin s otevřenou tlamou. Důvod volby této figury neznáme. Například dle A. V. Šembery se mělo jednat o symbol síly a ostražitosti na důležité zemské stezce.  Pečeť se nám dochovala v několika variantách, ovšem nejstarší barevné vyobrazení pochází až z konce 19. století (jedná se o fresku v interiéru chrámu sv. Vavřince) a předlohou jeho barev je zjevně pouze představa, odvozená zpětně z podoby nového městského znaku z roku 1471. Realita je tedy taková, že se nám dochoval pouze nebarevný otisk pečeti a popis na listině o udělení nového znaku, kde se starý erb líčí pouze jako „drak na štítu“ bez jakékoli zmínky o barvách. Tvrzení, že šlo o zeleného draka na červeném poli, nemá žádné opodstatnění v pramenech a vychází pouze z barev nového svatojiřského znaku. K tomu je třeba ještě dodat, že červenozelená kombinace odporuje heraldickému pravidlu a pro jednoduchou gotickou bikoloru je spíše nepravděpodobná.

Nejstarší vyobrazení vysokomýtského znaku se dochovalo pouze v podobě pečeti a je otázkou, zda město do 15. století kromě pečeti nějaký erb vůbec používalo (pro tuto skutečnost hovoří především tvar pečeti, který má podobu nikoli kruhu, ale gotického štítu). Pečeť zobrazovala okřídleného draka bez horních končetin s otervřenou tlamou. Důvod volby této figury neznáme. Například dle A. V. Šembery se mělo jednat o symbol síly a ostražitosti na důležité zemské stezce.  Pečeť se nám dochovala v několika variantách, ovšem nejstarší barevné vyobrazení pochází až z konce 19. století (jedná se o fresku v interiéru chrámu sv. Vavřince) a předlohou jeho barev je zjevně pouze představa, odvozená zpětně z podoby nového městského znaku z roku 1471. Realita je tedy taková, že se nám dochoval pouze nebarevný otisk pečeti a popis na listině o udělení nového znaku, kde se starý erb líčí pouze jako „drak na štítu“ bez jakékoli zmínky o barvách. Tvrzení, že šlo o zeleného draka na červeném poli, nemá žádné opodstatnění v pramenech a vychází pouze z barev nového svatojiřského znaku. K tomu je třeba ještě dodat, že červenozelená kombinace odporuje heraldickému pravidlu a pro jednoduchou gotickou bikoloru je spíše nepravděpodobná.

Nejstarší vyobrazení vysokomýtského znaku se dochovalo pouze v podobě pečeti a je otázkou, zda město do 15. století kromě pečeti nějaký erb vůbec používalo (pro tuto skutečnost hovoří především tvar pečeti, který má podobu nikoli kruhu, ale gotického štítu). Pečeť zobrazovala okřídleného draka bez horních končetin s otervřenou tlamou. Důvod volby této figury neznáme. Například dle A. V. Šembery se mělo jednat o symbol síly a ostražitosti na důležité zemské stezce.  Pečeť se nám dochovala v několika variantách, ovšem nejstarší barevné vyobrazení pochází až z konce 19. století (jedná se o fresku v interiéru chrámu sv. Vavřince) a předlohou jeho barev je zjevně pouze představa, odvozená zpětně z podoby nového městského znaku z roku 1471. Realita je tedy taková, že se nám dochoval pouze nebarevný otisk pečeti a popis na listině o udělení nového znaku, kde se starý erb líčí pouze jako „drak na štítu“ bez jakékoli zmínky o barvách. Tvrzení, že šlo o zeleného draka na červeném poli, nemá žádné opodstatnění v pramenech a vychází pouze z barev nového svatojiřského znaku. K tomu je třeba ještě dodat, že červenozelená kombinace odporuje heraldickému pravidlu a pro jednoduchou gotickou bikoloru je spíše nepravděpodobná.

Nejstarší vyobrazení vysokomýtského znaku se dochovalo pouze v podobě pečeti a je otázkou, zda město do 15. století kromě pečeti nějaký erb vůbec používalo (pro tuto skutečnost hovoří především tvar pečeti, který má podobu nikoli kruhu, ale gotického štítu). Pečeť zobrazovala okřídleného draka bez horních končetin s otervřenou tlamou. Důvod volby této figury neznáme. Například dle A. V. Šembery se mělo jednat o symbol síly a ostražitosti na důležité zemské stezce.  Pečeť se nám dochovala v několika variantách, ovšem nejstarší barevné vyobrazení pochází až z konce 19. století (jedná se o fresku v interiéru chrámu sv. Vavřince) a předlohou jeho barev je zjevně pouze představa, odvozená zpětně z podoby nového městského znaku z roku 1471. Realita je tedy taková, že se nám dochoval pouze nebarevný otisk pečeti a popis na listině o udělení nového znaku, kde se starý erb líčí pouze jako „drak na štítu“ bez jakékoli zmínky o barvách. Tvrzení, že šlo o zeleného draka na červeném poli, nemá žádné opodstatnění v pramenech a vychází pouze z barev nového svatojiřského znaku. K tomu je třeba ještě dodat, že červenozelená kombinace odporuje heraldickému pravidlu a pro jednoduchou gotickou bikoloru je spíše nepravděpodobná.

Nejstarší vyobrazení vysokomýtského znaku se dochovalo pouze v podobě pečeti a je otázkou, zda město do 15. století kromě pečeti nějaký erb vůbec používalo (pro tuto skutečnost hovoří především tvar pečeti, který má podobu nikoli kruhu, ale gotického štítu). Pečeť zobrazovala okřídleného draka bez horních končetin s otervřenou tlamou. Důvod volby této figury neznáme. Například dle A. V. Šembery se mělo jednat o symbol síly a ostražitosti na důležité zemské stezce.  Pečeť se nám dochovala v několika variantách, ovšem nejstarší barevné vyobrazení pochází až z konce 19. století (jedná se o fresku v interiéru chrámu sv. Vavřince) a předlohou jeho barev je zjevně pouze představa, odvozená zpětně z podoby nového městského znaku z roku 1471. Realita je tedy taková, že se nám dochoval pouze nebarevný otisk pečeti a popis na listině o udělení nového znaku, kde se starý erb líčí pouze jako „drak na štítu“ bez jakékoli zmínky o barvách. Tvrzení, že šlo o zeleného draka na červeném poli, nemá žádné opodstatnění v pramenech a vychází pouze z barev nového svatojiřského znaku. K tomu je třeba ještě dodat, že červenozelená kombinace odporuje heraldickému pravidlu a pro jednoduchou gotickou bikoloru je spíše nepravděpodobná.

arrow

Nový znak města Vysokého Mýta, miniatura na listině znakového privilegia z roku 1471. Originál uložen v SOkA Ústí nad Orlicí.

Nový znak města Vysokého Mýta, miniatura na listině znakového privilegia z roku 1471. Originál uložen v SokA v Ústí nad Orlicí.

Nový znak města Vysokého Mýta, miniatura na listině znakového privilegia z roku 1471. Originál uložen v SokA v Ústí nad Orlicí.

Nový znak města Vysokého Mýta, miniatura na listině znakového privilegia z roku 1471. Originál uložen v SokA v Ústí nad Orlicí.

Nový znak města Vysokého Mýta, miniatura na listině znakového privilegia z roku 1471. Originál uložen v SokA v Ústí nad Orlicí.

A1-erb
deco-horizontal

Znak z roku 1471

Nový znak, zobrazující sv. Jiří na bílém koni probodávajícího kopím chřtán draka, byl Vysokému Mýtu udělen listinou krále Vladislava Jagellonského z roku 1471. Znakové privilegium pochází ze samého počátku vlády zmíněného krále, který nastoupil na český trůn po nečekaném skonu předchozího panovníka Jiřího z Poděbrad. Toho Vysoké Mýto aktivně podporovalo během nástupu na trůn, při válkách se šlechtickou opozicí i s uherským králem Matyášem Korvínem. Nabízí se proto domněnka, zda rozhodnutí o ocenění této pomoci, mimo jiné v podobě polepšení městského znaku, nepochází ještě z rozhodnutí krále Jiřího, čemuž by naznačovala i volba stejnojmenného světce.

deco-horizontal

Měšťané a královny

Po zřízení statutu věnných měst bylo Vysoké Mýto formálně majetkem královen a většinu berně vybíral její podkomoří. Své záležitosti si však města spravovala svobodně a jejich zájem ne vždy musel souznít se zájmem královen, což se projevilo už během „vlády“ první věnné královny Elišky Rejčky. Po smrti svého druhého manžela, krále Rudolfa I., podporovala Eliška stranu jeho habsburských příbuzných a svá východočeská města poskytla k přezimování jejich oddílům. Jedna ze skupin žoldnéřů však byla během přesunu z Chrudimi do Vysokého Mýta přepadena a zmasakrována místními obyvateli vedenými Ctiborem z Uherska kdesi u Turova. Podobná situace se pak opakovala během sporů šlechty a krále Jana Lucemburského po uvěznění Eliščina partnera Jindřicha z Lipé. Královna vdova povolala žoldnéře ze Slezska, ti ale před věnnými městy, podporujícími krále, nalezli místo ubytování jen zavřené brány.

Vysoké Mýto vzniklo na místě bez předchozí zástavby, díky čemuž mělo pravidelný tvar, tedy rozsáhlé čtvercové náměstí s pravoúhlými ulicemi, v jednom z rohů s místem pro kostel a v jiném pro klášterní prostranství. Uprostřed náměstí se dříve nacházela stará radnice a skupina domů patřící předním měšťanům. Město obepínal prstenec hradeb s třemi branami a fortnou.

„Zadní“ pohled na Klášterskou věž z pozemku sokolovny. Foto Ferdinand A. Brožek, 1902, ze sbírek RMVM.

„Zadní“ pohled na Klášterskou věž z pozemku sokolovny. Foto Ferdinand A. Brožek, 1902, ze sbírek RMVM.

„Zadní“ pohled na Klášterskou věž z pozemku sokolovny. Foto Ferdinand A. Brožek, 1902, ze sbírek RMVM.

„Zadní“ pohled na Klášterskou věž z pozemku sokolovny. Foto Ferdinand A. Brožek, 1902, ze sbírek RMVM.

arrow
A3-22D-01078
22D-00021
22D-04842

Další zastavení

mapa_footer

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

Naučná stezka Vysoké Mýto vznikla za podpory

logo_VM_erb
logo-muzeum